آیین افتتاح انجمن هنرهای نمایشی و اجرای نمایش مزه دروغ تلخه در کانون البرز

انجمن نمایش کانون استان البرز در روز پنج شنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ با اجرای فعالیت های متنوع و با حضور معاون فرهنگی، اجرایی، کارشناسان و جمعی از هنرمندان استانی در سالن همایش های کانون البرز افتتاح شد .