اجرای پیک امید در اراک

سومین جلسه پیک امید در مسجد باب الحوایج واقع در منطقه قنات ناصری شهر اراک با اجرای برنامه های نمایش عروسکی ، بازی و سرگرمی ، نقاشی، برنامه ادبی، اوریگامی و اهدای هدیه به بچه هابرگزار شد.