انجمن ادبی آفرینش کانون پرورش فکری استان کرمانشاه به روایت تصویر

انجمن ماهانه ادبی آفرینش کانون پرورش فکری استان کرمانشاه با حضور رضا حساس، شاعر و کارشناس آموزش و پژوهش کانون استان کرمانشاه در روز پنج‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۸ و در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد.