بازدید مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نمایشگاه «آب و آینه»

فاضل نظری مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۸ آذر ۱۳۹۸ از نمایشگاه «آب و آینه» شامل تندیس و مجسمه‌های چوبی حیوانات، پرندگان، تابلو، آویزها و دیگر اشیای تزئینی دست‌ساز مربیان کانون استان اردبیل در محل گالری مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران بازدید کرد. همچنین، بازدید شخصیت‌های مشهور حوزه هنر و ادبیات کشور از آن جمله است.