انجمن عکاسی «وینه‌گر» کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد

انجمن عکاسی «وینه‌گر» اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه با حضور اعضا و مربیان هنری، روز پنج‌شنه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ در مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار و هم‌زمان با برگزاری انجمن وینه‌گر، نمایشگاه عکس "اسما اصغری"، مربی هنری مرکز کانون پرورش فکری شهرستان سنقر نیز افتتاح شد.