اولین روز بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی،۲۶ آذر ۱۳۹۸ در مرکز آفرینش‌های کانون با قصه‌گویی نفرات راه‌یافته به بخش نهایی آغازشد. تقارن این روز با تولد بهرام شاه‌محمدلو( آقای حکایتی) و شادپیمایی عروسک‌های قصه‌های کودکان از دیگر اتفاقات روز اول این جشنواره بود.