شرکت مربیان مراکز کانون پرورش فکری شهر کرمانشاه در نشست تخصصی «پژوهش در دنیای امروز»

مربیان علاقه‌مند مراکز کانون پرورش فکری شهر کرمانشاه به مناسبت هفته پژوهش در نشست تخصصی «پژوهش در دنیای امروز» که روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸ و در مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۲ کانون پرورش فکری کرمانشاه برگزار شد، شرکت کردند.