با حضور رضا احسان‌پور در شهرکرد برگزار شد

کارگاه آموزشی طنز نویسی و طنز پردازی

به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان چهار محال و بختیاری این نشست با هدف ارتقا دانش سازمانی و تقویت نگاه علمی مربیان ادبی و توجه به نیاز های روز اعضا نوجوان کارگاه های ادبی مراکز فرهنگی ۱۱ دی ماه ۹۸ با حضور شاعر وطنز پرداز کشور رضا احسان پور در سالن همایش اداره ی کل کانون استان به اجرا در آمد . فرزاد رحیمی مدیر کل کانون استان با حضور در این جلسه با اشاره به این موضوع که این نشست از سری برنامه های مشترک کانون و حوزه ی هنری استان در راستای توسعه ی فعالیت های ادبی می باشد جایگاه طنز را در بر نامه ی تربیتی اعضا کودک ونوجوان با رویکرد نشا ط آفرینی و امید اجتماعی گامی مهم و موثر دانست . آشنایی با تکنیک ها و روش های طنز نویسی از محور های موضوعی طرح شده در این کارگاه آموزشی بود .