آغاز هجدهمین مهرواره هنرهای نمایشی مرحله استانی کانون پرورش فکری استان کرمانشاه (۱)

هجدهمین مهرواره هنرهای نمایشی در مرحله استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از صبح امروز چهارشنبه دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مجتمع فرهنگی و هنری آفرینش کانون پرورش فکری کرمانشاه آغاز شد.