بازدید بیاتی معاون سازمان برنامه و بودجه از مرکز فرهنگی هنری شماره یک اراک

روز چهارشنبه 5 شهریور غلامرضا بیاتی معاون سازمان برنامه و بودجه و لطفی کارشناس فرهنگی از بخش های مختلف مرکز فرهنگی هنری وشماره یک قدیمی‌ترین مرکز شهر اراک واقع در پارک شهر که پس از تخریب و بازسازی شده است بازدید کردند. ساختمان جدید کانون از چهار طبقه تشکیل شده که دو طبقه آن به مرکز شماره یک و دو طبقه‌ی دیگر به بخش اداری اداره کل کانون استان اختصاص یافته است. مرکز شماره یک کانون دارای کتاب‌خانه، دو نگارخانه، کارگاه‌های انیمیشن و سفال، سالن آمفی‌تئاتر با ظرفیت۱۵۰ نفر است.