• کد خبر: 299505

طرح همدلی با عشایر استان

کتابخانه سیار روستایی خانمیرزا با هدف کشف و پرورش استعداد ها و شناسایی دانش آموزان عشایر در زمینه های مختلف با همکاری اداره امور عشایر شهرستان لردگان فعالیت های هنری، فرهنگی و ادبی را در چادرهای عشایری برگزار کردند.