برگزیدگان ششمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی کودکان آسیایی سال ۲۰۲۰

۹ جایزه اول تا سومی و ۱۱ دیپلم افتخار سهم اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ششمین نمایشگاه بین‌المللی نقاشی کودکان آسیایی سال ۲۰۲۰ شد.