به گزارش روابط عمومی کانون استان قم در روز پنجشنه ۱۰مهرماه  ۹۹  استقبال همکاران ستاد از مدیر کل کانون استان قم انجام شد .در این نشست صمیمی بعد از معارفه همکاران ، نشان مرغک و حکم انتصاب به مدیر کل اهدا گردید.