آماده‌سازی بسته‌های فرهنگی پویش «لبخند مهر و امید» در کانون

یک‌هزار بسته‌ی فرهنگی از سوی بسیج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب پویش«لبخند مهر و امید» برای کودکان و نوجوانان مناطق محروم و کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان آماده‌سازی شد.