گزارش تصویری از

فعالیت های عمومی در مراکز مجازی کانون استان مرکزی

در سامانه کانون مجازی هر مرکز دارای یک پروفایل اختصاصی است در شرایطی که به هر دلیلی امکان پذیرش حضوری عضو وجود ندارد مربیان هر مرکز موظفند به انتخاب ۶ فعالیت از میان ۸ فعالیت عمومی ابلاغ شده ، به برنامه ریزی در خصوص محتوا و اجرای این فعالیت ها به صورت برخط با هدف هدایت اعضا به کارگاه ها ی تخصصی و انجمن بپردازند.