در دهه فجر برگزار شد؛

((طلوع سبز )) ویژه برنامه مشترک مراکز ۲و۷و ۸ کانون قم

ویژه برنامه طلوع سبز در تاریخ ۱۶بهمن با همکاری مراکز ۲،۷ و۸ در سالن سینمامرکز ۸ با حضور اعضای مراکز برگزار شد. در این برنامه شهردار منطقه ۶ جناب آقای حسینی و همراهان، کارشناسان محترم کانون استان و همکار محترم بازنشسته کانون سرکار خانم ولی نژاد حضور داشتند. ابتدا قرائت قران و سرود جمهوری اسلامی و سرود کانون، سپس خوش امدگویی توسط فاطمه بیاتی مسئول مرکز ۸ انجام شد. در این جلسه قصه گویی ،نمایش طنز پادشاه طماع توسط اعضای نوجوان پسر،مسابقه شعار نویسی از بین کلمات بهم ریخته انجام شد. در پایان به رسم دیرینه از زحمات ۲۰ساله آقای داستان مربی خوشنویسی این سه مرکز و خدمات ۳۰ساله خانم ولی نژاد پیشکسوت بازنشسته کانون به عمل آمد.