آثار برگزیده فراخوان طراحی تمبر سپیدبالان

فراخوان مسابقه طراحی تمبر شخصی«سپیدبالان»، مهرماه ۱۳۹۹ با هدف تجلیل از جامعه پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور و ماندگارسازی تلاش‌های بی‌دریغ‌ آنان در عرصه‌ی مقابله با ویروس کرونا منتشرشد و با معرفی هفت اثر برگزیده به کارخودپایان‌داد.