در آستانه روز درختکاری

گزارش تصویری ویژه‌برنامه «شعر سبز شاخه ها» در مرکز۸ کانون قم

ویژه برنامه انجمن شاعران نوجوان به مناسبت روز درختکاری با عنوان «شعر سبز شاخه ها»در ۱۴ اسفند ۱۳۹۹در مرکز ۸کانون پرورش فکری استان قم با حضور مدیر کل کانون پرورش فکری استان قم وشاعران نوجوان ؛تقی متقی،محمود پوروهاب ،علی باباجانی و طیبه رضوانی به درخت خوانی پرداختند.و درپایان چند نهال در محوطه مرکز ۸ کاشته شد .