بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی در کانون قم

گزارش تصویری مرحله داوری آثاربخش ملی جشنواره قصه گویی استان قم

گزارش تصویری مرحله داوری آثاربخش ملی با حضور داوران قمر غلامیان از بوشهر،شیرین دادخواه و لیلاسادات موسوی وهمچنین سیدامیرطباطبایی به عنوان ناظر جشنواره بیست‌وسومین جشنواره قصه گویی استان قم