هفته ملی کودک در کانون فارس۷

مراکز فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس به صورت حضوری و مجازی با توجه به رنگ‌بندی ستاد ملی کرونا در هفته ملی کودک میزبان کودکان هستند. هفته ملی کودک از ۱۶ تا ۲۲ مهر ۱۴۰۰ با شعار «حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی» در سراسر کشور برگزار می‌شود.