اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط کتابخانه‌های شماره ۱ و ۲ سیار روستایی کانون استان کرمانشاه برای کودکان عشایری

کتابخانه‌های شماره ۱ و ۲ سیار روستایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، صبح روز سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰، با حضور در روستای"جیران‌بلاغ" و درمیان کودکان عشایری، به اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی پرداختند.