گزارش تصویری نمایش « قصه ی پری و رویای یک پسرک»

نمایش « قصه ی پری و رویای یک پسرک» از روز ۲۳ دی ۱۴۰۰ تا ۸ بهمن ۱۴۰۰، سالن نمایش کانون استان قم به نشانی پردیسان، بلوار شهروند، خیابان سبلان، سبلان ۱۹، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم اجرا می‌شود.