دومین نشست " تسهیلگری فعالیت‌های داوطلبانه نوجوان" در قاب دوربین

دومین نشست" تسهیلگری فعالیت‌های داوطلبانه نوجوان" با حضور جمعی از کارشناسان، مربیان و رابطین فرهنگی به‌صورت حضوری در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم برگزار شد.