بازدید سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه از مرکز شماره ۱۲ کانون

محمد خیاط‌زنجانی، سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، روز پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، از مرکز شماره ۱۲ کانون بازدید و با همکاران این مرکز دیدار و گفت‌وگو کرد.