بازدید محمد خیاط‌زنجانی، سرپرست کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه

روز دوشنبه دوم خرداد ۱۴۰۱، محمد خیاط‌زنجانی، سرپرست کانون استان کرمانشاه از مرکز شماره ۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمانشاه بازدید کرد