همزمان با روزبزرگداشت سوم خرداد؛

مرکز شماره ۹کانون پرورش فکری قم به نام شهید ابوالفضل بدخشان نام‌گذاری شد

همزمان با روز بزرگداشت سوم خرداد و با حضور خانواده شهید ابوالفضل بدخشان، مرکز شماره ۹کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم به نام این شهید مزین شد.