۱۲ خرداد۱۴۰۱ / همزمان با سراسر کشور

گرامی داشت روز پویا نمایی در مراکز کانون البرز

مراکز کانون استان البرز همگام با سراسر کشور ۱۲ خرداد روز پویانمایی را با پخش پویانمایی های منتخب بخش کودک و نوجوان دوره های گذشته جشنواره گرامی داشتند .