گزارش تصویری روز پویا نمایی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان

همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی ایران که از تاریخ ۸ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد، مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان نیز در روز ۱۲خرداد که روز پویانمایی نامگذاری شده است، پذیرای علاقه‌مندان به این هنر بود. برهمین‌اساس، در دوسانس ۹:۳۰ و ۱۰:۳۰ روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ مربیان مراکز ثابت، پستی، سیار روستایی و شهری کانون استان همدان با بهره‌گیری از ظرفیت‌ سالن‌های نمایش خود و حضور در مناطق روستایی و کم برخوردار، اقدام به نمایش هم زمان پویانمایی‌های برگزیده برای مخاطبان کردند.