نخستین گردهمایی حضوری مسئولین مراکز کانون حوزه جنوب استان بوشهر به روایت تصویر

نخستین گردهمایی حضوری مسئولین مراکز حوزه جنوب استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ با حضور مدیرکل،معاون ،کارشناسان و مسئولین مراکز فرهنگی هنری بردخون ، دیر ، کنگان،سیراف، جم، نخل تقی و عسلویه به میزبانی مرکز فرهنگی هنری کنگان برگزار شد.