گالری- آثار خوشنویسی اعضا و مربیان کانون استان تهران به مناسبت میلاد امام رضا (ع)

آثار خوشنویسی اعضا و مربیان کانون استان تهران، با موضوع میلاد امام رضا (ع) پس از ارسال به واحد هنری، با همکاری واحد روابط عمومی به صورت گالری مجازی تدوین و همزمان با این مناسبت فرخنده منتشر شد.