تصویر - حضور تماشاخانه‌ی سیار کانون با برنامه‌ی "سروش شادمانی" در شهرستان بهارستان استان تهران

با شروع فصل تابستان و آغاز فعالیت‌های متعدد فرهنگی‌هنری، کانون پرورش فکری استان تهران با همکاری واحد تماشاخانه‌ی سیار کانون، در نسیم‌شهر بهارستان به اجرای برنامه پرداخت. گوشه‌هایی از این برنامه را در این آلبوم تصویری ببینید.