اولین اجرای تماشاخانه سیار کانون با نمایش«بچه‌های ایران» در استان البرز

خانواه‌های شهر کرج چهارشنبه شب ۲۲ تیر ۱۴۰۱ استقبال پر شوری از برنامه‌ی نمایش و برنامه‌های فرهنگی تماشاخانه سیار در البرز انجام دادند؛ پارک «هامون» اولین مکان اجرای گروه «بچه‌های ایران» در کرج( ایران کوچک) بود.