آئین سیاه پوش کردن مراکز کانون قم برای ورود به ماه محرم

آئین سیاه پوش کردن مراکز و اداره کل کانون پرورش فکری قم برای ورود به ماه محرم انجام شد. آیین سیاه پوشی ماه محرم، روز پنجشنبه 6 مرداد طی مراسمی در اداره کل ومراکز کانون پرورش فکری برگزار شد. در این مراسم با نصب کتیبه هایی با مضامین عاشورا ، برافراشتن پرچم مشکی ، و فضا سازی وپانل های موضوعی به استقبال ماه محرم رفتند. این مراسم با هدف، عرض ادب به ساحت مقدس امام حسین (ع) درمراکز کانون پرورش فکری و کودکان ونوجوانان استان قم گزار شد.