اجرای برنامه‌های ویژه به مناسبت سالگرد حماسه شکست حصر پاوه و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراکز کانون استان کرمانشاه

به مناسبت روز ۲۶ مرداد، سالروز تاریخی شکست حصر پاوه، و برنامه اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اجرا شد.