سفر رئیس کانون‌زبان ایران به کرمانشاه از دریچه دوربین

با سفر غلامرضا کیانی، رئیس کانون زبان ایران به کرمانشاه در روز چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱، چندین تفاهم‌نامه فرهنگی میان کانون زبان با اداره‌های فرهنگی استان امضا و یک مرکز جدید کانون‌زبان نیز در شهر کرمانشاه افتتاح شد.

برچسب‌ها