تصاویر- آثار خوشنویسی برگزیده‌ی اعضای مراکز کانون استان تهران به مناسبت اربعین (بخش دوم)

با فرا رسیدن اربعین سالار شهیدان، بزرگداشت مقام امام حسین (ع) و یاران با وفایش را در آثار خوشنویسی اعضای مراکز استان تهران به تماشا ‌می‌نشینیم.