دومین روز از فعالیت موکب‌های اربعین کانون استان کرمانشاه به روایت تصویر

موکب‌های ویژه اربعین اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در شهرهای کرمانشاه، کنگاور و مرز خسروی در دومین روز از فعالیت خود، به انجام فعالیت‌های فرهنگی پرداختند.