به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری قم، صبح روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ شهریور ماه با هدف ترویج تغذیه سالم، معرفی صبحانه سالم، رعایت رژیم غذایی متناسب با شرایط سنی هر فرد و پرهیز از استفاده از غذاهای آماده برنامه صبحانه سلامت در مرکز شماره ۳ کانون پرورش فکری قم برگزار شد.

دراین روز لبخندهایشان را توی فنجان چای صبحانه حل کردند تا روزشان شیرین شود به شیرینی عسل. کتاب‌های مفیدی در راستای موضوع برنامه به اعضا معرفی شد و اشعاری درمورد تغذیه سالم خوانده شد و اعضا با قصه گو در خلق یک قصه همراه شدند تا نانی که آدم کوچولوی گرسنه احتیاج داشت را باهم  بسازند. اعضای مرکز شماره ۳ این برنامه خاطره انگیز را با بازی گروهی به پایان بردند.