تصاویر- ویژه‌برنامه‌ی تماشاخانه‌ی سیار کانون با اجرای اعضا و مربیان استان تهران

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران، همزمان با اربعین حسینی در میدان شهدای تهران به اجرای برنامه پرداخت. این برنامه با حضور تماشاخانه‌ی سیار کانون و اجرای مربیان و اعضای کانون استان تهران، برای جاماندگان اربعین به اجرا در آمد. تصاویری از این رویداد را در این گزارش می‌بینید.