بزرگداشت روز شعر و ادب پارسی در مراکز فرهنگی هنری سیراف و عالیشهر

اعضا و مربیان مراکز فرهنگی هنری سیراف و عالیشهر در دو ویژه برنامه مجزا روز شعر و ادب پارسی و سالروز درگذشت محمدحسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار شاعر معاصر را گرامی داشتند.