پیگیری مطالبات حقوق کودکان؛

کودکان کانونی میهمان نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شدند

کودکان و نوجوانان کانونی در هفته دولت به نمایندگی از کودکان استان به دفتر جوکار رفتند و حقوق قانونی خود را پیگیری کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌ کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، پنجشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، جمعی از کودکان و نوجوانان عضو کانون به همراه مدیرکل و هیئت همراه به دفتر محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی رفتند تا به نمایندگی از کودکان استان، حقوق خود را پیگیری کنند.
سیده عالیه قوامی هفته ملی کودک را به کودکان و دست‌اندرکاران این حوزه تبریک گفت و از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به دلیل رویکرد وی در حوزه پرورش کودک و نوجوان و میزبانی این نشست صمیمانه، تشکر کرد.
مدیرکل کانون استان یزد افزود: شعار امسال هفته ملی کودک "حال خوش کودکی، رنگ خوش زندگی" است که امیدواریم با حمایت مسئولین، حال دل کودکان خوش‌تر شود تا رنگ و بوی زندگی ما بزرگترها نیز بهتر شود.
در ادامه کودکان و نوجوانان حاضر در این نشست خواسته ها و حقوق قانونی خود را مطرح کردند.
محمد صالح جوکار نیز هفته ملی کودک را به کودکان تبریک و به کودکان و نوجوانان حاضر در نشست خیر مقدم گفت. نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی کودکان را شیرینی زندگی ، نور زندگی و ثمره زندگی توصیف کرد و با توجه به شعار امسال هفته ملی کودک که شعاری امیدوارانه است گفت: باید در این هفته به حوزه کودک نگاه ویژه‌ای داشت.
عضو مجمع نمایندگان یزد به آفرینش انسان و آفرین گفتن خداوند به این عمل خود اشاره کرد و گفت: انسان به دلیل دارا بودن عقل، عاطفه و فهم از سایر موجودات متمایز است و خداوند در وجود او ظرفیت‌هایی گذاشته که باید از آن استفاده کند.
وی افزود: شکوفا ساختن این خلاقیت ها در دستهای ما است و اگر بخواهیم کاری اساسی و اصولی انجام بگیرد باید در نهال وجود کودک این ظرفیت‌ها را جستجو کرد و پرورش داد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مرکزی برای پرورش خلاقیت ها دانست و افزود؛ خداوند هیچ انسانی را بی استعداد نیافریده و هنر ما این است که کودک بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
در ادامه جوکار از کودکان خواست تا با پیشنهادات و انتقال نظرها مجلس را در تدوین برنامه هفتم پنج سال پیش رو همراهی کنند.
جوکار نماینده مجلس اذعان کرد در مورد قوانین و اجرای آن در حمایت از کانون ما نظارت خواهیم کرد.
محمد صالح جوکار در پایان به اهمیت جایگاه حوزه کودک اشاره کرد و مجلس را حامی کودکان دانست.