بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در مراکز فرهنگی هنری استان بوشهر۲

مراکز فرهنگی هنری استان بوشهر با برگزاری کارگاه های فرهنگی هنری و ادبی نظیر معرفی وقایع و ایام، معرفی شخصیت،کاردستی، قصه گویی، بازی و نمایش فیلم برای دانش آموزان و اعضا، یوم الله ۱۳ آبان را گرامی داشتند.