" یک وعده کتاب"

ویژه برنامه با عنوان " یک وعده کتاب " به مناسبت گرامیداشت هفتهٔ کتاب و کتاب‌خوانی در روز شنبه ۲۸آبان ۱۴۰۱ با حضور اعضا در مرکز ۲ کانون برگزار شد.