فعالیت‌های مراکز فرهنگی‌هنری کانون سیستان و بلوچستان در هفته کتاب و کتابخوانی(بخش پایانی)

مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سیستان و بلوچستان با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و ادبی هم‌چنان در حال اجرای فعالیت‌های هفته کتاب و کتابخوانی هستند