"بازیهـای رایانهای ورسانه های دیجیتال دردنیای کودک و نوجوان

دوره آموزش"بازیهـای رایانهای ورسانه‌های دیجیتال دردنیای کودک و نوجوان" به مدت ۸ ساعت آموزشی ویژه مسئولین و مربیان فرهنگی استان باحضور مصطفی ضابط، در دو روز متوالی برگزار شد.