حضور کتابخانه سیار شهری کانون خوزستان در دبستان حدیث ۲ اهواز

کتابخانه‌های سیار شهری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان در راستای ایجاد امکانات شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار استان، با حضور در مدارس این مناطق، به اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری می پردازد.