گزارش تصویری

دوره آموزشی و مسابقه پرتاب دارت ویژه همکاران کانون البرز

با همکاری انجمن دارت استان البرز، نشست آموزشی و مسابقه انتخاب همکاران جهت شرکت در مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه های اجرایی استان در مرکز شماره ۱ کانون کرج برگزار شد .