در راستای ساماندهی خزانه کتاب

چهارمین اردوی جهادی با حضور اعضاء و والدین کانون کرمانشاه برگزار شد.

چهارمین اردوی جهادی کانون استان کرمانشاه با حضور اعضاء کودک، نوجوان و والدین پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ در مجتمع فرهنگی هنری آفرینش برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، در راستای ساماندهی خزانه کتاب کانون استان چهارمین اردوی جهادی کانون با حضور اعضاء کودک، نوجوان و والدین پنجشنبه ۱۰ آذر در مجتمع فرهنگی هنری آفرینش برگزار شد. محمد خیاط زنجانی، مدیر کل کانون استان با حضور در این اردوی جهادی ضمن تشکر از حضور خوب و پررنگ اعضاء و والدین بیان داشت: اعضاء کودک و نوجوان فعال و همیشه حاضر در کتابخانه‌های کانون عضوی از خانواده‌ی گرم کانون هستند و این اعضاء مانند مربیان و همکاران برای کانون دلسوز و مهربان هستند. زنجانی ادامه داد: این اردوی جهادی از طرفی باعث همدلی و همراهی  متربیان با مربیان شده و از طرفی دیگر باعث آماده‌سازی متربیان برای انجام کارهای بزرگ‌تر و وظایف حساس‌تر است.