با همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کرمانشاه

بازدید اعضاء مرکز شماره ۵ کانون کرمانشاه از محوطه‌ی تاریخی طاق‌بستان

اعضاء کودک و نوجوان مرکز شماره ۵ کرمانشاه از محوطه‌ی تاریخی طاق‌بستان بازدید و با قدمت و تاریخ این اثر تاریخی آشنا شدند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، اعضاء کودک و نوجوان مرکز شماره ۵ از محوطه‌ی تاریخی طاق‌بستان بازدید کردند. محمد خیاط‌زنجانی، مدیر کل کانون استان ضمن تشکر از اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گفت: با توافق و همکاری صورت گرفته بین کانون پرورش فکری استان و میراث فرهنگی کودکان و نوجوانان عضو کانون می‌توانند به صورت رایگان در قالب اردویی نیم روزه از آثار تاریخی و اماکن مذهبی و فرهنگی سطح شهر کرمانشاه بازدید کنند. زنجانی افزود: این طرح از هفته‌ی نوجوان کلید خورد و به تازگی اعضاء مرکز شماره ۵ از اثر تاریخی طاق‌بستان بازدید کردند.