گزارش تصویری

یک روز با طعم زیست شناسی در مرکز ۴ کانون کرج

مربیان مرکز شماره ۴ کانون کرج روز پنجشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۱ با دعوت از عطیه احمد زاده، نویسنده و مدرس زیست شناسی، نشست علمی یک روز با طعم زیست شناسی را به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش با هدف ترغیب کودکان و نوجوانان به این فعالیت جذاب اجرا کردند.